Επιτροπές

Εκτελεστική Επιτροπή

 • Πρόεδρος: Χατζηαντωνίου Ευάγγελος
 • Αντιπρόεδρος Α’: Χάσταλης Χρυσόστομος
 • Αντιπρόεδρος Β’: Κούτσικας Λεωνίδας
 • Γενικός Γραμματέας: Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
 • Αν. γενικός γραμματέας: Μπάρτζος Νικόλαος
 • Ταμίας: Κουμέντος Ιωάννης
 • Μέλος: Μωραΐτης Εμμανουήλ
 • Μέλος: Μιχαηλίδης Αριστείδης
 • Μέλος: Λοΐζος Ηλίας
 • Μέλος: Κούρος Σάββας
 • Μέλος: Μπιλιάς Ανδρέας
 • Αναπλ. Μέλος: Τσολακίδης Ιωάννης
 • Αναπλ. Μέλος: Πηλιγκός Παναγιώτης
 • Αναπλ. Μέλος: Χαρακίδης Ιωάννης

——————————————————————————————————————–

Πειθαρχική Επιτροπή

 • Πρόεδρος: Μιχαηλίδης Αριστείδης
 • Γραμματέας: Λοΐζος Ηλίας
 • Μέλος: Κουμέντος Ιωάννης

——————————————————————————————————————–

Επιτροπή Επιμόρφωσης

 • Πρόεδρος: Μπιλιάς Ανδρέας
 • Μέλος: Μπάρτζος Νικόλαος
 • Μέλος: Τσολακίδης Ιωάννης

Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι να διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια και επιμορφωτικές εκδηλώσεις, είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, να διαμοιράζει επιμορφωτικό υλικό και να επιμελείται καθετί που αφορά στην επιμόρφωση των μελών του Σ.Π.Π.Δ. και να εκπροσωπεί τον Σ.Π.Π.Δ. σε σεμινάρια άλλων συνδέσμων ή της Π.Ε.Π.Π.

——————————————————————————————————————–

Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης

 • Πρόεδρος: Μωραΐτης Εμμανουήλ
 • Μέλος: Κούρος Σάββας
 • Μέλος: Πηλιγκός Παναγιώτης

Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι να υποβάλλει προτάσεις που αφορούν στην καλύτερη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων και τουρνουά των αναπτυξιακών ηλικιών στην περιοχή των Δωδεκανήσων και να εκπροσωπεί τον Σ.Π.Π.Δ. στις συναντήσεις της αντίστοιχης επιτροπής της Ε.Π.Σ.Δ. και να προβαίνει γενικότερα σε ενέργειες που αποσκοπούν στην βελτίωση του ποδοσφαίρου της περιοχής.

——————————————————————————————————————–

Επιτροπή Βορείου Συγκροτήματος

 • Πρόεδρος: Κούτσικας Λεωνίδας
 • Μέλος: Τσολακίδης Ιωάννης
 • Μέλος: Πηλιγκός Παναγιώτης
 • Μέλος: Σταμάτης Γεώργιος

Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι να υποβάλλει προτάσεις που αφορούν στην καλύτερη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων και τουρνουά των  αναπτυξιακών ηλικιών στην περιοχή του βορείου συγκροτήματος, να εκπροσωπεί τον Σ.Π.Π.Δ. στις συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή, να ενημερώνει την Εκτελεστική Επιτροπή για θέματα που αφορούν τους συναδέλφους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και να προβαίνει γενικότερα σε ενέργειες που αποσκοπούν στην βελτίωση του ποδοσφαίρου της περιοχής.