Επιτροπές

Εκτελεστική Επιτροπή
Πρόεδρος: Χατζηαντωνίου Ευάγγελος
Αντιπρόεδρος Α’: Χάσταλης Χρυσόστομος
Αντιπρόεδρος Β’: Τσολακίδης Ιωάννης
Γενικός Γραμματέας: Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Αν. γενικός γραμματέας: Καρίκης Παναγιώτης
Ταμίας: Κουμέντος Ιωάννης
Μέλος: Λοΐζος Ηλίας
Μέλος: Μιχαηλίδης Αριστείδης
Μέλος: Αξιώτης Επαμεινώνδας
Αναπλ. Μέλος: Αρβανιτάκης Σπυρίδων
Αναπλ. Μέλος: Πηλιγκός Παναγιώτης

Πειθαρχική Επιτροπή
Πρόεδρος: Μιχαηλίδης Αριστείδης
Γραμματέας: Λοΐζος Ηλίας
Μέλος: Κουμέντος Ιωάννης

Επιτροπή Επιμόρφωσης
Πρόεδρος: Καρίκης Παναγιώτης
Μέλος: Τσολακίδης Ιωάννης

Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι να διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια και επιμορφωτικές εκδηλώσεις, είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, να διαμοιράζει επιμορφωτικό υλικό και να επιμελείται καθετί που αφορά στην επιμόρφωση των μελών του Σ.Π.Π.Δ. και να εκπροσωπεί τον Σ.Π.Π.Δ. σε σεμινάρια άλλων συνδέσμων ή της Π.Ε.Π.Π.

Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης
Πρόεδρος: Τσολακίδης Ιωάννης
Μέλος: Μιχαηλίδης Αριστείδης
Μέλος: Τριχιάς Γεώργιος

Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι να υποβάλλει προτάσεις που αφορούν στην καλύτερη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων και τουρνουά των αναπτυξιακών ηλικιών στην περιοχή των Δωδεκανήσων και να εκπροσωπεί τον Σ.Π.Π.Δ. στις συναντήσεις της αντίστοιχης επιτροπής της Ε.Π.Σ.Δ. και να προβαίνει γενικότερα σε ενέργειες που αποσκοπούν στην βελτίωση του ποδοσφαίρου της περιοχής.

Επιτροπή Βορείου Συγκροτήματος
Πρόεδρος: Τσολακίδης Ιωάννης
Μέλος: Πηλιγκός Παναγιώτης
Μέλος: Κούτσικας Λεωνίδας

Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι να υποβάλλει προτάσεις που αφορούν στην καλύτερη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων και τουρνουά των  αναπτυξιακών ηλικιών στην περιοχή του βορείου συγκροτήματος, να εκπροσωπεί τον Σ.Π.Π.Δ. στις συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή, να ενημερώνει την Εκτελεστική Επιτροπή για θέματα που αφορούν τους συναδέλφους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και να προβαίνει γενικότερα σε ενέργειες που αποσκοπούν στην βελτίωση του ποδοσφαίρου της περιοχής.