Υπενθύμιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση καταστατικού

Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, Σας υπενθυμίζουμε την σύγκληση  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την τροποποίηση του καταστατικού του συνδέσμου μας που έχει οριστεί για τις 24 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 στα γραφεία του συνδέσμου μας, στην οδό Κοδριγκτώνος αρ. 42 στην πόλη της Ρόδου.  Σας γνωστοποιούμε ότι  για τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του 1/2 […]

read more

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τροποποίηση καταστατικού

Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, η Ε.Π.Ο., συνέστησε στα μέλη της, Ενώσεις και σωματεία (Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), να τροποποιήσουν και να προσαρμόσουν τα Καταστατικά τους, σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες που δόθηκαν, από την Νομική της Υπηρεσία, με γνώμονα την ολιστική μελέτη και την κείμενη Νομοθεσία. Η Π.Ε.Π.Π., συνεργάσθηκε και επεξεργάστηκε, από κοινού, με την Νομική Υπηρεσία της […]

read more

Δελτίο τύπου σχετικά με έκδοση βεβαιώσεων μελών για δελτίο πιστοποίησης προπονητή

Υπενθυμίζουμε στους προπονητές-μέλη μας ότι προκειμένου ο σύνδεσμός να εκδώσει βεβαίωση για δελτίο πιστοποίησης προπονητή για την είσοδο στους αγωνιστικούς χώρους θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος προπονητής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου, να είναι οικονομικά τακτοποιημένος, να έχει ταυτότητα τριετίας ΕΠΟ-UEFA σε ισχύ και να προσκομίσει στον σύνδεσμο τα παρακάτω δικαιολογητικά: Ενημερώνουμε τα μέλη μας […]

read more